คลอรีนผง, เม็ด 65%, 90% กระป๋อง 1kg.
Type  :  เคมีบำบัดน้ำ
Tel  :   043-252989,094-2920044
Email  :   we251258@hotmail.com
Details  :

คลอรีนกระป๋อง 1 kg. 65%  ลัง(*15) ลังละ 1657.- บาท

คลอรีนกระป๋อง 1 kg. 90%  ลัง(*15) ลังละ 2990.- บาท

Share :

CONTACT

999 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
Tel: 043-252989
Tel: 094-2920044
Fax: 043-252989
Email: we251258@hotmail.com


การจัดส่งสินค้า


Copyright © 2017 NakornChemical All Rights Reserved.
Designed By Golly-design