About us

บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด ประกอบธุรกิจนำเข้า ส่งออก ค้าปลีกและส่งผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ทุกชนิด น้ำกลั่น กรดยางพารา กรดฟอร์มิก ลวดเชื่อมและอื่นๆอีกมากมาย โดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 999 ถนนกระนวน-น้ำพอง ตำบลหนองโกอำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
โทร 043-252989,094-2920044
บริษัท นคร เคมิคอล จำกัด มีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพระบบการจัดการที่ทันสมัย มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ได้มาตรฐานสากลและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เรามีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเเละพัฒนาสินค้าของเราอยู่เสมอเพื่อให้ลูกค้าของเราพึงพอใจในคุณภาพของสินค้าเเละการบริการ ในราคาที่เหมาะสมและให้ลูกค้าของเราได้รับประโยชน์สูงสุด อีกทั้งเรายังมีบริการด้านโลจิสติกส์ ซึ่งทำให้การดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์เเละอื่นๆ ของเรา เป็นไปอย่างครบวงจร รวดเร็ว ทันใจ
จากการดำเนินงานที่ผ่านมาเรายึดถือในเรื่องความซื่อสัตย์ ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจของเรา ทำให้เราได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำมากมาย

"เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะเป็นส่วนหนึ่งของเรา"


CONTACT

999 ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170
Tel: 043-252989
Tel: 094-2920044
Fax: 043-252989
Email: we251258@hotmail.com


การจัดส่งสินค้า


Copyright © 2017 NakornChemical All Rights Reserved.
Designed By Golly-design